Защита на личните данни

Личните данни, предоставени доброволно от потребителите на сайта www.buinaction.sarantis.bg, се ползват единствено за:

  • извършване на регистрация в сайта, която дава достъп за участие в играта и крайното класиране за наградите на B.U.
  • Предоставените лични данни от участниците на играта (име и фамилия, e-mail, телефон) ще бъдат използвани от Организатора на играта единствено с цел да бъдат предоставени спечелените награди.

Личните данни са в електронен вид и тяхната обработка се извършва с инструменти, гарантиращи максимална сигурност за потребителите на сайта.

Организаторът на играта гарантира, че личните данни, предоставени доброволно от потребителите на сайта, няма да бъдат разпространени по никакъв начин на трети лица.