Общи условия на играта

Правила за участие в промоционалната игра "Голямото подреждане на пъзели с B.U."

Организатор "Сарантис България" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1517, бул. "Ботевградско шосе" 247

 

 1. Участници
  Всяко дееспособно физическо лице, навършило 13 години и с постоянен адрес на територията на Република България, може да участва в играта.
  В промоционалната игра нямат право да участват служители на “Сарантис България” ЕООД, „Диджитъл Вижън” и „Спирали студио” ООД, както и членове на техните семейства.
 2. Механизъм на играта
  1. Всеки участник попълва регистрационна форма със задължителни полета: име и фамилия, година на раждане, e-mail адрес). Данните в полетата за допълнителна информация не са задължителни и предоставянето им зависи само от волята на участника.
  2. След потвърждаване на регистрацията участникът има възможност да публикува свои снимки на сайта на промоционалната игра www.buinaction.sarantis.bg. Снимките трябва да са подчинени на темата „С дъх на лято”.
  3. Снимките ще бъдат предварително одобрявани от администратор. След одобрение всяка снимка ще бъде публикувана в страница Пъзели на сайта и в личната страница на участника в играта. Снимката ще бъде автоматично разделена на 36 парчета, като само 6 от тях ще останат видими върху така създадения пъзел.
  4. Участникът може да покани свои приятели чрез фейсбук или по имейла, за да наредят създадения/те от него пъзели. При всяко отгатнато парче собственикът на пъзела получава 2 точки точки. Всеки пъзел му носи максимум 60 точки.
  5. Участниците в играта нямат право да нареждат собствени пъзели.
  6. Пъзели, качени в играта от участници, ползвали един и същ IP адрес, няма да бъдат видими за всички тях.
  7. Всеки регистриран в сайта потребител може да участва в подреждането на пъзел/и, без да е длъжен да  качва снимка/и,  като получава точки единствено за отгатнати парчета от пъзела/и.
  8. Всеки участник в играта, желаещ да подрежда пъзел/и получава по 5 точки за първите 8 отгатнати парчета от нов пъзел; по 3 точки за останалите 22 отгатнати парчета от пъзел.
  9. След всеки 20 подредени парчета, участникът трябва да качи нова снимка, за да продължи да подрежда пъзели.
  10. Пъзелите се намират в страница Пъзели в сайта на играта. За да бъде активиран пъзел, е необходимо да се селектира една от категориите: пъзели за подхващане, пъзели за довършване.
  11. Всеки регистриран в играта участник има достъп до собствена потребителска страница, която съдържа подробна информация за временния му резултат и до каква степен са решени създадените от него пъзел/и.
  12. Участникът, събрал най-много точки за целия период на играта, става нейн победител и получава промоционалната награда – смартфон HTC Сha Сha.
  13. Следващите 10 участника, събрали най-много точки в играта, ще получат комплект продукти от B.U.
  14. Участието в играта е доброволно и не е обвързано с покупка или плащане на такса.
 3. Период на валидност на играта
  Активният период за участие, в който могат да бъдат публикувани снимки, започва в 00:00:00 часа на 30 май 2012 г. и приключва в 23:59:59 часа на 29 юни 2012 г. Подреждането на пъзели продължава до 23:59:59 часа на 8 юли 2012 г.
 4. Промоционални награди
  1. Наградите се осигуряват от Организатора за негова сметка. Описание на наградите:
   • Промоционална награда – смартфон HTC Сha Сha.
   • Поощрителни награди за следващите 10 участника, събрали най-много точки в играта – тоалетна вода B.U. Free Spirit, душ-гел B.U. Free Spirit и дезодорант Soft Skin от линията BU In Action.
  2. Имената на печелившите ще бъдат обявени в сайта на играта на 9 юли 2012 г. Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез обаждане по телефона или чрез e-mail от представител на „Сарантис България” ЕООД.
  3. Наградите ще бъдат изпратени по куриер на адрес, който ще бъде допълнително уточнен по телефон или e-mail между представител на „Сарантис България” ЕООД и печелившия участник. Наградите ще бъдат доставени в срок най-късно до две седмици след публикуване на списъка с печелившите.
  4. Не се допуска размяна на награди за парична равностойност или други изгоди.
 5. Прекратяване на играта
  Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 6. Съдебни спорове
  Организаторът не носи отговорност в случай, че участник в конкурса използва чужди снимки, без да има право на това. Организаторът запазва правото си да не допуска участието или да елиминира в последствие снимки, за които получи сигнал, че са авторски и са използвани в играта от лица, които не притежават съответните права. Организаторът запазва правото си да не допуска в играта снимки, които могат да бъдат счетени за неморални и/или обидни към определени групи.
  Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците в конкурса се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.
 7. Публичност
  С участието си в настоящата игра спечелилите декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за получаване на наградата и предоставят изричното си съгласие, че техните имена или други лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица само по повод и във връзка с изпращане на спечелените награди и доказване на получаването им от страна на участниците.
 8. Допълнителни разпоредби
  1. С участието си в промоционалната игра участниците се съгласяват, че приемат общите условия и правила на играта.
  2. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Всички изменения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адрес www.buinaction.sarantis.bg.
  3. Организаторът има право да изключи от играта участници, ползващи несъвместими с условията на играта методи за трупане на точки.
  4. Възпроизвеждането на цели текстове или части от текстове и изображения от трети лица с комерсиални цели е забранено.
  5. Повече информация може да бъде получена на телефон 02/ 969 09 66 (работно време от 9:00 до 17:00 часа всеки делничен ден).